'گالری چرا ایران؟؟ بیمه همایش ها قوانین توریستی راهنمایان تور ارسال مدارک پزشکی پیشنهادات

مراکز تنفسی

متخصصان پزشکی ایران بر اين اعتقاد هستند كه سلامت حق اساسي تمامي انسان هاست و معتقدند كه با پيشگيري، كنترل و درمان بيماري هاي تنفسی بتوانند در ارتقاي كيفيت زندگي مردم، حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه، تاثير بسزايي داشته باشند. خدمات مراکز ریه بیمارستان های ایران با همکاری پزشکان فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه و بهره گیری از امکانات تشخیصی و درمانی چون اسپیرومتری (تست تنفس)، تست خواب، تکنیک های تصویر برداری شامل سی تی اسکن و رادیوگرافی وآنژیوگرافی و نیز امکانات کمک تنفسی موجود در بخش مراقبت های ویژه نقش شایانی در سلامت مردم را ایفا می کند.

خدمات تنفسی در ایران:

تشخیص آپنه تنفسی حین خواب (ایست تنفسی حین خواب)

ارزیابی ظرفیت ریوی

ارائه درمان و مراقبت در عفونت های تنفسی

ارائه درمان و مراقبت در نارسایی تنفسی

ارائه درمان و مراقبت در آمبولی ریه

مراقبت های ویژه تنفس در فوریت های تنفس

ارائه درمان و مراقبت در بدخیمی های ریه

ارائه درمان و مراقبت در بیماری های مزمن انسدادی ریه (نظیر برونشیت و آسم)

ارائه درمان و مراقبت در فیبرز ریه


همچنین مراكز تحقيقات بيماري هاي تنفسي كودكان در ایران به منظور انجام پژوهش هاي لازم در زمينه بيماري هاي حاد و مزمن تنفسي، اورژانس هاي تنفسي و بيماري هاي ارثي در كودكان راه اندازي شده است. درمان سل وبيماري هاي ريوي در زمينه بيماري هاي تنفسي كودكان و انجام فعاليت هاي گسترده تر آن بخش در زمينه بيماري هاي حاد و مزمن تنفسي كودكان، بيماري هاي مادرزادي ريوي، بيماري هاي ارثي كودكان، عفونت هاي تنفسي كودكان، آسم و آلرژي ازجمله خدماتی است که در این مراکز ارائه می شوند.

ادامه مطلب